Arkiv Nyheter

Viser treff 41-50 av 118
Nyheter

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

01.03.2018
Nyheter

22.06.2017: Befaring med ad hoc-gruppe Båtseptik i indre Oslofjord

23.06.2017
Nyheter

31.05.2017: Felles møte og befaring med temagruppe Landbruk i Morsa

02.06.2017
Nyheter

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

11.05.2017
Nyheter

PURA ser på mulighetene for et utfiske av mort i Østensjøvann

10.04.2017
Nyheter

Møte med politikere på Stortinget 21.03.2017

21.03.2017
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

21.02.2017
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

20.06.2016
Nyheter

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

02.05.2016
Nyheter

Faktaark for PURAs tiltaksområder

28.04.2016