Arkiv Nyheter

Viser treff 41-50 av 112
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

21.02.2017
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

20.06.2016
Nyheter

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

02.05.2016
Nyheter

Faktaark for PURAs tiltaksområder

28.04.2016
Nyheter

Prosjekt Østensjøvann

23.01.2016
Nyheter

Workshop: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

15.09.2015
Nyheter

Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2014

12.06.2015
Nyheter

Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 – viktig brev fra vannregionmyndigheten

19.03.2015
Nyheter

Årsmelding for PURA 2014

17.03.2015
Nyheter

Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2013

13.03.2015