Faktaark for PURAs tiltaksområder

PURA har utarbeidet faktaark for hvert tiltaksområde. Faktaarkene gir en rask oversikt over utfordringene, målene, tiltakene og kostnadene for tiltakene. Husk å lese «Faktaark – generell innledning» først, dette gir nyttig grunnlagsinformasjon som bør leses før man går i gang med hvert enkelt faktaark. Last ned faktaarkene med den generelle innledningen her. Lokal tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 samt grunnlagstabellen/tiltakstabellen gir en mer detaljert informasjon om tiltaksgjennomføringen i PURAs neste planperiode.