Organisering

Roller og ansvar

Rolle Navn Roller og ansvar
Oppdragsgiver (OG) Viken fylkeskommune Koordinerer arbeidet etter vannforskriften. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg bestående av berørte myndigheter på regionalt og lokalt nivå.
Eier av samarbeidet (SE) Kommunene Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo Vannområdets formelle eier (sikrer delfinansiering)
Ansvarlig for gjennomføring av vanndirektivet i Norge (VA) Nasjonalt plan: Regjeringen v/ koordinerende departement Klima- og miljødepartementet
Regionalt plan: Viken fylkeskommune
Overordnet ansvar for fremdrift og resultater på nasjonalt og regionalt plan.
Styringsgruppe (SG) Kommunedirektører fra eierkommunene og Viken fylkeskommune.
Observatørstatus: Statsforvalteren i Oslo og Viken
VLs aktive støtte. Ansvar for måloppnåelse. Viktig oppgave er å bidra til at vannområdet får nødvendige ressurser og å følge opp fremdrift.
Vannområdeleder (VL) Ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet i vannområdet. Sammen med styringsgruppen ansvarlig for måloppnåelse. Ansvarlig for intern enighet rundt resultatet og for å koordinere vannområdets arbeid i forhold til øvrige prosjekter/aktiviteter. Viktig kontaktpunkt mot styringsgruppen ved styringsgruppens leder.
Prosjektgruppe Delta i prosessen. Ansvarlige for å bidra med innspill og representere sin kommune/anlegg/direktorat/
instans/lag i prosjektet.
Temagruppe Biologi/limnologi Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet biologi/limnologi
Temagruppe Landbruk Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet landbruk
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse

 

 

For oversikt over deltakere i vannområdets administrasjon: Se fane Kontakt – kontaktinformasjon for deltakere i vannområdets administrasjon