Organisering

a) Roller og ansvar

Rolle Navn Roller og ansvar
Oppdragsgiver (OG) Østfold fylkeskommune Koordinerer arbeidet med vannforskriften. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg bestående av berørte myndigheter på regionalt og lokalt nivå.
Eier av prosjektet (PE) Kommunene Ås, Ski, Frogn, Oppegård, Nesodden Prosjektets formelle eier (sikrer delfinansiering)
Prosjektansvarlig (PA) Nasjonalt plan: Regjeringen v/ koordinerende departement Miljøverndepartementet
Regionalt plan: Østfold fylkeskommune
Overordnet ansvar for fremdrift og resultater på nasjonalt og regionalt plan.
Styringsgruppe (SG) Rådmenn fra eierkommunene og Akershus fylkeskommune.
Observatørstatus: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og adm.sjef for nye Nordre Follo kommune
PLs aktive støtte. Ansvar for måloppnåelse. Viktig oppgave er å bidra til at prosjektet får nødvendige ressurser og å følge opp fremdrift.
Vannområdeleder (VL) Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Sammen med styringsgruppen ansvarlig for måloppnåelse. Ansvarlig for intern enighet rundt resultatet og for å koordinere prosjektet i forhold til øvrige prosjekter/aktiviteter. Viktig kontaktpunkt mot styringsgruppen ved styringsgruppens leder.
Prosjektgruppe Delta i prosessen. Ansvarlige for å bidra med innspill og representere sin kommune/anlegg/direktorat/
instans/lag i prosjektet.
Temagruppe Biologi/limnologi Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet biologi/limnologi
Temagruppe Landbruk Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet landbruk
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse

 

 

b) Prosjektdeltakere – navn og tilhørighet

STYRINGSGRUPPE

Trine Christensen, leder, rådmann Ås kommune
Jane Short Aurlien, konst. rådmann Ski kommune
Harald Karsten Hermansen, rådmann Frogn kommune
Lars Henrik Bøhler, rådmann Oppegård kommune
Wenche Folberg, rådmann Nesodden kommune
Pia Eide Husstad, seksjonsleder, Akershus fylkeskommune

Observatørstaus i gruppen:
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen
Gro Herheim, administrasjonssjef Nordre Follo kommune

Sekretær:
Anita Borge, vannområdeleder PURA

 

ADMINISTRATIV PROSJEKTGRUPPE

Anita Borge, vannområdeleder
Knut Bjørnskau, Ski kommune
Stig Bell, Oppegård kommune
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune
Reidun Isachsen, Nesodden kommune
Pernille Sandemose, Frogn kommune
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor
Tom Wetlesen, Akershus bondelag
Terje Wivestad eller Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune
Ola R. Eide, Statens vegvesen
Terje Laskemoen, Oslo kommune (assosiert medlem)

 

TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Ski kommune
Lars Buhler, Ås kommune
Anne-Marie Holtet, Ski kommune
Randi Aamodt, Oppegård kommune
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune
Andrew M. Bennett, Nesodden kommune
Ola R. Eide, Statens vegvesen
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune (assosiert medlem)
Toril Giske, Oslo kommune (assosiert medlem)
Anita Borge, vannområdeleder

 

TEMAGRUPPE LANDBRUK

Lars Martin Julseth, leder av gruppen, Follo landbrukskontor
Tormod Solem, Follo landbrukskontor
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen
Kjell Johansen, Kråkstad og Ski bondelag
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag
Tore Krogstad, NMBU
Eli Moe, Frogn kommune
Reidar Haugen, Ski kommune
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving
Anita Borge, vannområdeleder

 

TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

Edle Ludvigsen, leder av gruppen, Ås kommune
Wenche Dørum, Nesodden kommune
Hilde Bergheim Naustdal, Oppegård kommune
Helge Klevengen, Ski kommune
Björn Sederholm, Ski kommune
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune
Pernille Sandemose, Frogn kommune
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune (assosiert medlem)
Anita Borge, vannområdeleder