Organisering

Roller og ansvar

Rolle Navn Roller og ansvar
Oppdragsgiver (OG) Østfold fylkeskommune Koordinerer arbeidet med vannforskriften. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg bestående av berørte myndigheter på regionalt og lokalt nivå.
Eier av prosjektet (PE) Kommunene Ås, Ski, Frogn, Oppegård, Nesodden Prosjektets formelle eier (sikrer delfinansiering)
Prosjektansvarlig (PA) Nasjonalt plan: Regjeringen v/ koordinerende departement Miljøverndepartementet
Regionalt plan: Østfold fylkeskommune
Overordnet ansvar for fremdrift og resultater på nasjonalt og regionalt plan.
Styringsgruppe (SG) Rådmenn fra eierkommunene og Akershus fylkeskommune.
Observatørstatus: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og adm.sjef for nye Nordre Follo kommune
PLs aktive støtte. Ansvar for måloppnåelse. Viktig oppgave er å bidra til at prosjektet får nødvendige ressurser og å følge opp fremdrift.
Vannområdeleder (VL) Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Sammen med styringsgruppen ansvarlig for måloppnåelse. Ansvarlig for intern enighet rundt resultatet og for å koordinere prosjektet i forhold til øvrige prosjekter/aktiviteter. Viktig kontaktpunkt mot styringsgruppen ved styringsgruppens leder.
Prosjektgruppe Delta i prosessen. Ansvarlige for å bidra med innspill og representere sin kommune/anlegg/direktorat/
instans/lag i prosjektet.
Temagruppe Biologi/limnologi Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet biologi/limnologi
Temagruppe Landbruk Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet landbruk
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse Sikre gode faglige bidrag til prosjektet innnen fagområdet kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse

 

 

For oversikt over deltakere i vannområdets administrasjon: Se fane Kontakt – kontaktinformasjon for deltakere i vannområdets administrasjon