Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2016 er nå publisert. Denne viser deltakelse i prosjektorganisasjonen, aktivitet, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Last ned årsmeldingen her.