Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

PURA arrangerte 09.05.2017, sammen med Follo landbrukskontor og Ås Landbrukslag, fagdag om bruk av ny teknologi i kornproduksjonen. Temaet var nitrogen-sensor og presisjonssprøyting. Det ble en vellykket samling med mye kunnskapsdeling!

PURA ønsker å fremheve miljøinnsatsen som bøndene gjør for renere vannkvalitet. Ny teknologi stimulerer ytterligere til både økonomisk og miljøriktig drift. På fagdagen 9. mai ble det presentert eksempler på ny teknologi. Målgruppen var grunneiere, brukere, media og alle andre med interesse for miljø og vannkvalitet.

Hovedpunkter:

– demonstrasjon av presisjonsgjødsling med nitrogen-sensor

– innlegg om presisjonssprøyting av ugras i korn

 Møteleder var Lars Martin Julseth, landbrukssjef i Follo, og programmet var som følger:

 

Velkommen ved PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

 

Anita Borge, vannområdeleder i PURA
 

N-sensor – litt teori

 

Tove Sundgren, Yara/NMBU
Praktisk bruk av N-sensor ved kjøring   – resultater  

Håkon Huseby, bonde og eier av N-sensor

Tove Sundgren, Yara/NMBU

 

 

Diskusjon

 

alle
 

Presisjonssprøyting av ugras i korn – utstyr og miljøgevinster

 

 

Therese With Berge, NIBIO

 

 

Regionalt miljøprogram i landbruket, nye tiltak?

 

Lars Martin Julseth
 

Avsluttende diskusjon og vel hjem

 

alle

 

Presentasjonene til Tove Sundgren og Therese With Berge kan du laste ned under.

Noen bilder fra fagsamlingen: