Arkiv Seminarer og presentasjoner

Viser treff 1-10 av 82
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 28.11.2023: «Oslofjorden – redder vi den nå?»

30.11.2023
PURAs presentasjoner

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

27.10.2022
Seminarer og presentasjoner

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

30.06.2022
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 01.12.2021: Strategihåndbok og tiltaksplan Oslofjorden

01.12.2021
Seminarer og presentasjoner

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

26.11.2020
Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

11.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

26.02.2020
Seminarer og presentasjoner

Internt PURA-seminar 14.02.2019

18.02.2019
Seminarer og presentasjoner

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

11.05.2018
Seminarer og presentasjoner

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

16.03.2018