Arkiv Seminarer og presentasjoner

Viser treff 1-10 av 81
PURAs presentasjoner

PURA presenterte erfaringer med båtseptik på Fagrådets driftsseminar 2022

27.10.2022
Seminarer og presentasjoner

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

30.06.2022
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 01.12.2021: Strategihåndbok og tiltaksplan Oslofjorden

01.12.2021
Seminarer og presentasjoner

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

26.11.2020
Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

11.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

26.02.2020
Seminarer og presentasjoner

Internt PURA-seminar 14.02.2019

18.02.2019
Seminarer og presentasjoner

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

11.05.2018
Seminarer og presentasjoner

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

16.03.2018
Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

17.10.2017