Frogn til Bunnebotn

Knardalsbekken er innlemmet i den tiltaksrettede overvåkingen i PURA fra og med 2016.

I juli 2022 ble total fosfor målt noe lavere enn total reaktivt fosfor. Resultatet ble sjekket med reanalyse, og var innenfor måleusikkerhet.

I desember 2022 var bekken frosset, og prøvetaking var ikke mulig.

Last ned faktaark for Frogn til Bunnebotn her.

 

 

TRP
TP
TRP
TP