Frogn til Bunnebotn

Knardalsbekken er innlemmet i den tiltaksrettede overvåkingen i PURA fra og med 2016.

Last ned faktaark for Frogn til Bunnebotn her.

I februar 2021 var bekken frosset, og prøvetaking var ikke mulig.

 

TRP
TP
TRP
TP