Frogn til Bunnebotn

Knardalsbekken er innlemmet i den tiltaksrettede overvåkingen i PURA fra og med 2016.

I mars 2018 var bekken frosset, og prøvetaking var ikke mulig.

Last ned faktaark for Frogn til Bunnebotn her.

TRP
TP
TRP
TP