Frogn til Bunnebotn

Knardalsbekken er innlemmet i den tiltaksrettede overvåkingen i PURA fra og med 2016.

I januar 2024 var bekken frosset og prøvetaking var ikke mulig.

Last ned faktaark for Frogn til Bunnebotn her.

TRP
TP
TRP
TP