Frogn / Nesodden til Bunnefjorden

Følgende bekker prøvetas i denne vannforekomsten: Dalsbekken, Haslabekken, Torvetbekken og Skoklefallbekken. I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over fosforkonsentrasjonene de siste fem år er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen. For detaljert informasjon om vannkvalitet i hver enkelt bekk: Se årsrapporter for PURA under «Publikasjoner» / «Årsrapporter for overvåkingen».

I januar 2018 var Torvetbekken frosset, og prøvetaking var ikke mulig. De øvrige bekkene kunne prøvetas. I mars 2018 var Haslebekken frosset.

I juli 2018 var Torvetbekken tørrlagt, og prøvetaking var ikke mulig. De øvrige bekkene kunne prøvetas. I august 2018 var både Torvetbekken og Haslebekken tørrlagt, og prøvetaking var ikke mulig. Dalsbekken og Skoklefallbekken kunne prøvetas. I september 2018 var Torvetbekken tørrlagt, de øvrige bekkene kunne prøvetas.

Last ned faktaark for Frogn/Nesodden til Bunnefjorden her.

TRP
TP
TRP
TP