Frogn / Nesodden til Bunnefjorden

Følgende bekker prøvetas i denne vannforekomsten: Dalsbekken, Haslabekken, Torvetbekken og Skoklefallbekken. I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over årsgjennomsnitt (middel) er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen. For detaljert informasjon om vannkvalitet i hver enkelt bekk: Se årsrapporter for PURA under «Publikasjoner» / «Årsrapporter for overvåkingen».
Som miljømål for 2027 er det valgt å vise miljømålet for Torvetbekken, som har det strengeste miljømålet av bekkene for hhv. TP og TRP.

I januar 2024 var Dalsbekken og Skoklefallbekken frosset og prøvetaking var ikke mulig.

Last ned faktaark for Frogn/Nesodden til Bunnefjorden her.

TRP
TP
TRP
TP