Arkiv Nyheter

Viser treff 61-70 av 102
Nyheter

God forhåndsomtale av stormøte i lokale medier

27.11.2012
Nyheter

Åpent møte: Matproduksjon i et skiftende klima

21.11.2012
Nyheter

Resultat av fiskeundersøkelse i PURA 2011

16.10.2012
Nyheter

Bred mediedekning av prosjekt Østensjøvann!

19.09.2012
Nyheter

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannregion Glomma

22.08.2012
Nyheter

Videre drift av PURA – behandling i kommunestyrer vår/sommer 2012

09.08.2012
Nyheter

Artikkel om PURA i Akershus Amtstidende 30.05.2012

07.08.2012
Nyheter

Artikkel om PURA i Ås avis 03.05.2012

01.06.2012
Nyheter

Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren

02.05.2012
Nyheter

Presentasjon av PURA i eierkommunene april/mai 2012 – videre drift

26.04.2012