Arkiv Nyheter

Viser treff 61-70 av 76
Nyheter

PURA har reorganisert seg: Rådmennene i Follo-kommunene trer inn i styringsgruppen.

05.10.2010
Nyheter

PURA holdt innlegg på oppstartsmøte for nye vannområder 17.09.2010 hos Akershus fylkeskommune

16.09.2010
Nyheter

Kick-off med media

07.07.2010
Nyheter

Forvaltingsplan 2010-2015 med tiltaksprogram for Vannregion 1: Glomma og indre Oslofjord er nå behandlet i Fylkestingene

07.06.2010
Nyheter

Ås Landbrukslag og Nesodden Landbrukslag har på sine årsmøter 2009 diskutert RMP med forskrifter – virkning i vannområdet PURA

07.06.2010
Nyheter

PURA arrangerte workshop om innsjørestaurerende tiltak 28.10.2009 på Thon Hotel, Ski

07.06.2010
Nyheter

PURA har utarbeidet en fagartikkel om innsjørestaurerende tiltak

07.06.2010
Nyheter

PURA har avholdt seminarer med interessenter i uke 22, 23 og 24

07.06.2010
Nyheter

Informasjonsbrev er sendt ut til samtlige gårdbrukere i PURA-området

07.06.2010
Nyheter

Hebekk skole samarbeider med Ski kommune og PURA om overvåkning av rensepark i Blåveisbekken

07.06.2010