Arkiv Nyheter

Viser treff 61-70 av 95
Nyheter

Artikkel om PURA i Ås avis 03.05.2012

01.06.2012
Nyheter

Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren

02.05.2012
Nyheter

Presentasjon av PURA i eierkommunene april/mai 2012 – videre drift

26.04.2012
Nyheter

Årsmelding for PURA 2011

12.04.2012
Nyheter

Møte med grunneiere rundt Østensjøvann vedr. igangsetting av prøvefiske i tilførselselver og i innsjøen

29.02.2012
Nyheter

Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

17.01.2012
Nyheter

PURA med presentasjon om erfaringer fra vannområdet på kurs hos Direktoratet for naturforvaltning

20.12.2011
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2008-2010

19.12.2011
Nyheter

Seminar hos Direktoratet for naturforvaltning 15.11.2011: Innlegg fra PURA og COWI vedr. innsjørestaurering i Østensjøvann

17.11.2011
Nyheter

Seminar for prosjektorganisasjonen 13.09.2011

13.10.2011