Fålebekken / Kaksrudbekken

I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over årsgjennomsnitt (middel) er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen.

I februar 2019 var Kaksrudbekken frosset, og kun Fålebekken kunne prøvetas.

Datasystemet til vår leverandør av resultater fra vannkvalitetsanalysene ble i mai/juni 2019 angrepet av virus. Dette medfører at resultatet for total fosfor mangler for juni 2019.

Last ned faktaark for Fålebekken/Kaksrudbekken her.

TRP
TP
TRP
TP