Fålebekken / Kaksrudbekken

I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over årsgjennomsnitt (middel) er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen.
Som miljømål for 2027 er det valgt å vise miljømålet for Kaksrudbekken. Miljømålet for Fålebekken er noe lavere for hhv. TP og TRP.

I januar 2024 var Kaksrudbekken frosset ved prøvetaking. Kun resultat for Fålebekken er vist.

Last ned faktaark for Fålebekken/Kaksrudbekken her.

TRP
TP
TRP
TP