Arkiv Nyheter

Viser treff 1-10 av 97
Nyheter

Skuterudbekken/Grytlandsbekken: Erosjonsreduserende tiltak gjennomført

20.04.2021
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

15.02.2021
Nyheter

God nyhet: Båtseptikmottak på plass!

20.01.2021
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2019

05.06.2020
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

19.03.2020
Nyheter

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»

17.02.2020
Nyheter

Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren

10.12.2019
Nyheter

Fangdam-prosjektet avsluttet – et løft for vannkvaliteten!

04.11.2019
Nyheter

Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

11.06.2019
Nyheter

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

07.05.2019