Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

Limno-Consult har sluttført en rapport for PURA om toksisitetstester med begroingsalger. Ulike indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering ble testet. Hensikten med rapporten er å gi vannforvaltningen og kommunene et videre kunnskapsgrunnlag for å vurdere problemstillinger rundt tilstand, måloppnåelse og kompleksitet i vannforekomstene. I undersøkelsen er det anvendt en toksisitetstest med begroingsalger for å teste ulike indikatorers gifttoleranse for eutrofiering i bekker med høy konduktivitet (et mål på saltholdighet) i nedslagsfeltet til Årungen og Østensjøvann. Vann med lavere konduktivitet og rentvannsalger fra øvre del av Akerselva ble anvendt som referanse. Last ned rapporten her.