Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

Forbedringen i vannkvalitet i PURAs tiltaksområder fortsetter! Vi kunne ane en svak forbedring fra 2013 til 2014, og vi ser også en lignende svak forbedring fra 2014 til 2015.
Ingen tiltaksområder hadde økologisk tilstand «dårlig» i 2015, og ett område (Gjersjøelva) har rykket opp i kategori «svært god»! 7 tiltaksområder hadde økologisk tilstand «god», det samme som i 2014. 7 områder hadde tilstand «moderat», mot 5 i 2014. Les mer om resultatet av overvåkingen for 2015 i kortversjonen av årsrapporten. Last den ned her.
Et bla-vennlig eksemplar av kortversjonen finner du her.

En detaljert langversjon av årsrapporten i pdf-format finner du her.