Arkiv Nyheter

Viser treff 21-30 av 95
Nyheter

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

11.05.2017
Nyheter

PURA ser på mulighetene for et utfiske av mort i Østensjøvann

10.04.2017
Nyheter

Møte med politikere på Stortinget 21.03.2017

21.03.2017
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

21.02.2017
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

20.06.2016
Nyheter

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

02.05.2016
Nyheter

Faktaark for PURAs tiltaksområder

28.04.2016
Nyheter

Prosjekt Østensjøvann

23.01.2016
Nyheter

Workshop: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

15.09.2015
Nyheter

Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2014

12.06.2015