Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 176
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

20.01.2020
Nyheter

Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren

10.12.2019
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

10.12.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

09.12.2019
Nyheter

Fangdam-prosjektet avsluttet – et løft for vannkvaliteten!

04.11.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

31.10.2019
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

24.10.2019
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

13.09.2019
Nyheter

Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

11.06.2019
Nyheter

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

07.05.2019