Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 170
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Nyheter

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

18.12.2018
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

12.12.2018
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

03.12.2018
Toppsak PURA

Erosjonsreduserende tiltak i Skibekken

08.11.2018
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

18.10.2018
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

16.10.2018
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

28.09.2018
Nyheter

Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

25.09.2018
Nyheter

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

14.09.2018
Nyheter

Oppegård kommune arrangerte åpent møte om Kolbotnvann 29.08.2018

23.08.2018