Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 195
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

25.05.2022
Nyheter

Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

16.05.2022
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

02.05.2022
Møtereferat

ANDRE MØTER

19.04.2022
Nyheter

Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

07.04.2022
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

04.04.2022
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

11.03.2022
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2021

03.03.2022
Nyheter

Trendrapporter for Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget

01.03.2022
Nyheter

Strategihåndbok i tiltaksgjennomføring

01.03.2022