Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 171
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

12.03.2019
Møtereferat

ANDRE MØTER

12.03.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

28.02.2019
Seminarer og presentasjoner

Internt PURA-seminar 14.02.2019

18.02.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

09.02.2019
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

28.01.2019
Nyheter

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

18.12.2018
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

03.12.2018
Toppsak PURA

Erosjonsreduserende tiltak i Skibekken

08.11.2018
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

16.10.2018