Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 173
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

23.05.2019
Nyheter

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

07.05.2019
Nyheter

Gla`-sak: Dypvannsfornyelse i Bunnefjorden!

09.04.2019
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2018

25.03.2019
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

12.03.2019
Møtereferat

ANDRE MØTER

12.03.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

28.02.2019
Seminarer og presentasjoner

Internt PURA-seminar 14.02.2019

18.02.2019
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

28.01.2019
Nyheter

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

18.12.2018