Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 208
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

21.06.2024
Nyheter

PURA gjennomfører informasjonsrunde hos politikerne i eierkommunene

21.06.2024
Nyheter

Storgrava: Møte med grunneiere og brukere langs bekken 05.06.2024

06.06.2024
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

24.05.2024
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

15.05.2024
Nyheter

Reguleringsfiske i Østensjøvann

13.03.2024
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

05.03.2024
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 28.11.2023: «Oslofjorden – redder vi den nå?»

30.11.2023
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

29.09.2023
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2023

26.06.2023