Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 174
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

08.10.2019
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

13.09.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

12.09.2019
Nyheter

Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

11.06.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

11.06.2019
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

23.05.2019
Nyheter

Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

07.05.2019
Nyheter

Gla`-sak: Dypvannsfornyelse i Bunnefjorden!

09.04.2019
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2018

25.03.2019
Møtereferat

ANDRE MØTER

12.03.2019