Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 181
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

19.03.2020
Toppsak PURA

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

19.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

11.03.2020
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

10.03.2020
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

28.02.2020
Seminarer og presentasjoner

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

26.02.2020
Nyheter

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»

17.02.2020
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

17.02.2020
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

20.01.2020
Nyheter

Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren

10.12.2019