Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 183
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Seminarer og presentasjoner

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

26.11.2020
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

22.10.2020
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

13.10.2020
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

24.08.2020
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2019

05.06.2020
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

04.06.2020
Toppsak PURA

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

19.03.2020
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

19.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

11.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

26.02.2020