Arkiv Aktiviteter

Viser treff 1-10 av 199
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Nyheter

Skjøtselsveiledning for Skibekken er ferdigstilt

30.06.2022
Nyheter

Informasjonstavle om tiltak for Oslofjorden på plass ved båtseptikmottaket

30.06.2022
Seminarer og presentasjoner

Innlegg fra PURA på Osloregionens BEST-konferanse

30.06.2022
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2021

21.06.2022
Møtereferat

MØTER I PROSJEKTGRUPPEN

20.06.2022
Nyheter

PURA holdt innlegg på Osloregionens BEST-konferanse 2022

09.06.2022
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

31.05.2022
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

25.05.2022
Nyheter

Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

16.05.2022
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

02.05.2022