Arkiv Seminarer

Viser treff 1-10 av 11
Seminarer

Workshop 15.09.2015: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

16.09.2015
Seminarer

Informasjonsmøte med grunneiere og brukere langs Skibekken/Finstadbekken 09.06.2015

10.06.2015
Seminarer

Informasjonsmøte om oppstart av prosjekt Østensjøvann

13.10.2014
Seminarer

PURA-seminar 25.09.2014: Hvordan omsette planer til handling i vannområdet PURA? Hvordan nå målet for vannkvalitet?

26.09.2014
Seminarer

Fagseminar om utfiske 12.03.2014 – presentasjoner og konklusjoner

18.03.2014
Seminarer

Åpent møte: Matproduksjon i et skiftende klima

20.11.2012
Seminarer

Seminar/fellesmøte mellom temagruppe Landbruk og Biologi/limnologi

20.06.2012
Seminarer

Informasjonskveld for grunneiere rundt Østensjøvann

28.02.2012
Seminarer

Åpent møte 15.03.2011: «Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde»

15.03.2011
Seminarer

Møte med Ren Marina, Fylkesmenn og kommuner 02.03.2011

02.03.2011