Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

Teori og praksis kan gi oss noen nyttige «kjøreregler» for pleie av kantsoner!

Teksten fortsetter under bildene.

(Bilder: Skibekken/Finstadbekken. Foto: PURA)

Vi inviterer til samling om pleie av vegetasjon langs vassdrag i erosjonsutsatte landbruksområder. Her setter vi fokus på kantsonen: Sonen mellom åker og vann. Sonen bidrar blant annet til rensing av jordbruksavrenning, reduserer kanterosjon og øker det biologiske mangfoldet. Vannkvaliteten forbedres med en godt fungerende kantsone!

Hensikten med samlingen er å informere om hva forskningen sier om kantsonens mange funksjoner og hvordan kantsonen langs vassdrag kan utformes og skjøttes på best mulig måte.

Vi ønsker også å få innspill fra deltakerne om deres erfaringer og synspunkter med vegetasjonspleie i kantsonen.

Samlingen vil bli fulgt opp med en befaring i mai langs en egnet bekkestrekning i PURA der vi skal se et eksempel på hvordan god skjøtsel av kantsonen kan gjennomføres.

I etterkant vil det bli laget en informasjonsbrosjyre for gunstig pleie av kantsoner.

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er arrangør av samlingen og befaringen i samarbeid med Follo landbrukskontor.

Informasjon om samlingen:

Sted: Kulturhuset, Ås, møterom Lille sal, 2. etg.

Tid: 15.03.2018 kl. 18:00-20:00

Enkel servering

 

PROGRAM

Møteleder: Lars Martin Julseth, landbrukssjef i Follo

Velkommen ved PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Anita Borge, vannområdeleder i PURA
Utfordringer med riktig pleie av kantsoner i PURA Lars Martin Julseth
Kantsoner har mange viktige funksjoner. Hvordan kan disse ivaretas på best mulig måte i et jordbrukslandskap? Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik, NIBIO
Diskusjon

 

Velkommen!

Hilsen Follo landbrukskontor og PURA

Les også informasjon om fagsamlingen på web-siden til Follo landbrukskontor.