Ås / Nordre Follo til Bunnefjorden

Følgende bekker prøvetas i denne vannforekomsten: Bekkestenbekken, Delebekken og Kjernesbekken.  I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over årsgjennomsnitt (middel) er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen.
Som miljømål for 2027 er det valgt å vise miljømålet for Kjernesbekken. De to øvrige bekkene har et noe lavere miljømål for hhv. TP og TRP.

I juni og juli 2023 var Bekkenstenbekken og Delebekken tørrlagte ved prøvetaking. Kun resultat for Kjernesbekken er vist.

Last ned faktaark for Ås/Oppegård til Bunnefjorden her.

TRP
TP
TRP
TP