Ås / Nordre Follo til Bunnefjorden

Følgende bekker prøvetas i denne vannforekomsten: Bekkestenbekken, Delebekken og Kjernesbekken.  I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over årsgjennomsnitt (middel) er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen.

I februar og mars 2021 var Delebekken frosset, og prøvetaking var ikke mulig. De øvrige bekkene kunne prøvetas.

Last ned faktaark for Ås/Oppegård til Bunnefjorden her.

TRP
TP
TRP
TP