Ås / Oppegård til Bunnefjorden

Følgende bekker prøvetas i denne vannforekomsten: Bekkestenbekken, Delebekken og Kjernesbekken.  I oversikten over fosforkonsentrasjonen pr. måned siste året er det valgt å vise konsentrasjonen i bekken med månedens høyeste konsentrasjon. I oversikten over fosforkonsentrasjonene de siste fem år er det valgt å vise årsgjennomsnittet for bekken med den til enhver tid høyeste fosfor-konsentrasjonen.

I mars 2018 var Delebekken frosset, og prøvetaking var ikke mulig i denne bekken.

I juni, juli, august og september 2018 var Bekkenstenbekken og Delebekken tørrlagt, og prøvetaking var ikke mulig. Data fra juni, juli, august og september er fra Kjernesbekken.

Last ned faktaark for Ås/Oppegård til Bunnefjorden her.

TRP
TP
TRP
TP