Arkiv Nyheter

Viser treff 51-60 av 95
Nyheter

Vann er viktig for oss alle!

26.03.2013
Nyheter

PURA med artikkel i Norsk Vann bulletin nr 4/2012 – forvaltning av mindre avløpsanlegg

01.02.2013
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2011 er ferdigstilt

19.12.2012
Nyheter

God forhåndsomtale av stormøte i lokale medier

27.11.2012
Nyheter

Åpent møte: Matproduksjon i et skiftende klima

21.11.2012
Nyheter

Resultat av fiskeundersøkelse i PURA 2011

16.10.2012
Nyheter

Bred mediedekning av prosjekt Østensjøvann!

19.09.2012
Nyheter

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannregion Glomma

22.08.2012
Nyheter

Videre drift av PURA – behandling i kommunestyrer vår/sommer 2012

09.08.2012
Nyheter

Artikkel om PURA i Akershus Amtstidende 30.05.2012

07.08.2012