Arkiv Nyheter

Viser treff 51-60 av 89
Nyheter

Resultat av fiskeundersøkelse i PURA 2011

16.10.2012
Nyheter

Bred mediedekning av prosjekt Østensjøvann!

19.09.2012
Nyheter

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannregion Glomma

22.08.2012
Nyheter

Videre drift av PURA – behandling i kommunestyrer vår/sommer 2012

09.08.2012
Nyheter

Artikkel om PURA i Akershus Amtstidende 30.05.2012

07.08.2012
Nyheter

Artikkel om PURA i Ås avis 03.05.2012

01.06.2012
Nyheter

Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren

02.05.2012
Nyheter

Presentasjon av PURA i eierkommunene april/mai 2012 – videre drift

26.04.2012
Nyheter

Årsmelding for PURA 2011

12.04.2012
Nyheter

Møte med grunneiere rundt Østensjøvann vedr. igangsetting av prøvefiske i tilførselselver og i innsjøen

29.02.2012