Kontaktinformasjon for deltakere i vannområdets administrasjon

Styringsgruppen/vannområdeutvalget:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Tom-Arne Tørfossleder av styringsgruppen, kommunedirektør
Ås kommune
tom-arne.torfoss@as.kommune.no920 13 827
Øyvind Henriksenkommunedirektør
Nordre Follo
oivind.henriksen@nordrefollo.kommune.no959 86 590
Harald Karsten Hermansenrådmann
Frogn kommune
harald.hermansen@frogn.kommune.no926 00 794
Wenche Folbergkommunedirektør
Nesodden kommune
wenche.folberg@nesodden.kommune.no959 85 438
Elin Tangen Skeideavdelingsleder
Viken fylkeskommune
elinske@viken.no997 45 568
Otto Gallebergseksjonssjef
Statsforvalteren i Oslo og Viken
fmbuoga@statsforvalteren.no988 64 867
Hilde Sundt Skålevågseksjonssjef
Statsforvalteren i Oslo og Viken
fmbuhss@statsforvalteren.no975 66 672
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Prosjektgruppen:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Anita Borgeleder av prosjektgruppen, vannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Knut Bjørnskau
Nordre Follo kommune
knut.bjornskau@nordrefollo.kommune.no911 46 797 / 909 39 404
Anette Bjerke
Ås kommune
anette.bjerke@as.kommune.no930 16 206
Reidun Isachsen
Nesodden kommune
reidun.isachsen@nesodden.kommune.no66 96 44 31 / 975 60 041
Odd Henning Unhjem
Frogn kommune
odd.unhjem@frogn.kommune.no415 31 342
Terje Laskemoen
Oslo kommune
terje.laskemoen@bym.oslo.kommune.no948 59 814
Lars Martin Julseth
Follo landbrukskontor
lars.martin.julseth@as.kommune.no64 96 20 81 / 970 65 846
Tom Wetlesen
Akershus bondelag
wetlese@online.no414 76 969
Håvard Hornnæs
Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavdelingen
fmoshho@statsforvalteren.no69 24 71 25 / 908 88 078
Kari Engmark
Statsforvalteren i Oslo Viken, landbruksavdelingen
fmoakme@statsforvalteren.no22 00 36 93 / 911 38 947
Estrella Fernandez
Viken fylkeskommune
estrellaf@viken.no22 05 56 45 / 969 61 296
Ola Rosing Eide
Statens vegvesen
ola.eide@vegvesen.no958 84 023
Temagruppe Biologi/limnologi:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Knut Bjørnskauleder av temagruppen,
Nordre Follo kommune
knut.bjornskau@nordrefollo.kommune.no911 46 797 / 909 39 404
Kaya Svantesvold
Ås kommune
kaya.svantesvold@as.kommune.no64 96 24 19 / 413 23 848
Grethe Arnestad
Nordre Follo kommune
grethe.arnestad@nordrefollo.kommune.no915 98 478
Lars Blingsmo
Nesodden kommune
lars.blingsmo@nesodden.kommune.no406 41 297
Kjetil Ånesland
Frogn kommune
kjetil.anesland@frogn.kommune.no940 24 087
Toril Giske
Oslo kommune
toril.giske@vav.oslo.kommune.no23 44 04 12 / 901 79 700
Håvard Hornnæs
Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavdelingen
fmoshho@statsforvalteren.no.no69 24 71 25 / 908 88 078
Estrella Fernandez
Viken fylkeskommune
estrellaf@viken.no22 05 56 45 / 969 61 296
Ola Rosing Eide
Statens vegvesen
ola.eide@vegvesen.no958 84 023
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Temagruppe Landbruk:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Lars Martin Julsethleder av temagruppen,
Follo landbrukskontor
lars.martin.julseth@as.kommune.no64 96 20 81 / 970 65 846
Kari Engmark
Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen
fmoakme@statsforvalteren.no22 00 36 93 / 911 38 947
Jan Ivar Tjernæs
Kråkstad og Ski Bondelag
jani-tje@online.no951 35 772
Tom Wetlesen
Ås Landbrukslag
wetlese@online.no64 94 50 14 / 414 76 969
Eli Moe
Frogn kommune
eli.moe@frogn.kommune.no64 90 60 31
Reidar Haugen
Nordre Follo kommune
reidar.haugen@nordrefollo.kommune.no64 86 45 06 / 913 51 117
Tore Krogstad
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
tore.krogstad@nmbu.no67 23 18 50 / 915 55 453
Unni Røed
Norsk Landbruksrådgiving
unni.roed@nlr.no481 63 072
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Line Lid Brækkeleder av gruppen
Nordre Follo kommune
linelid.braekke@nordrefollo.kommune.no905 15 057
Jon Petter Sogge Hemstad
Nesodden kommune
jon.petter.hemstad@nesodden.kommune.no932 71 660
Hilde Bergheim Naustdal
Nordre Follo kommune
hilde.bergheim.naustdal@nordrefollo.kommune.no930 28 470
Helge Klevengen
Nordre Follo kommune
helge.klevengen@nordrefollo.kommune.no64 87 85 80 / 414 52 922 (privat mobil)
Karoline Dahl Myrstad
Ås kommune
karoline.myrstad@as.kommune.no64 96 24 28 / 976 87 809
Erika Brun
Frogn kommune
erika.brun@frogn.kommune.no474 68 538
Eirunn Dvergsnes
Frogn kommune
eirunn.dvergsnes@frogn.kommune.no905 48 073
Anne Siri Haddeland
Oslo kommune
annesiri.haddeland@vav.oslo.kommune.no 23 43 72 63 / 906 32 285
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864