Kontaktinformasjon for deltakere i vannområdets administrasjon

Styringsgruppen/vannområdeutvalget:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Tom-Arne Tørfossleder av styringsgruppen, kommunedirektør
Ås kommune
tom-arne.torfoss@as.kommune.no920 13 827
Øyvind Henriksenkommunedirektør
Nordre Follo
oivind.henriksen@nordrefollo.kommune.no959 86 590
Georg Njargel Smedhuskommunedirektør
Frogn kommune
georg.smedhus@frogn.kommune.no970 63 808
Hogne Eidissenkommunedirektør
Nesodden kommune
hogne.eidissen@nesodden.kommune.no
Karin O`Sullivanavdelingsleder
Viken fylkeskommune
karinos@afk.no22 05 50 00
Otto Gallebergseksjonssjef
Statsforvalteren i Oslo og Viken
fmbuoga@statsforvalteren.no988 64 867
Hilde Sundt Skålevågseksjonssjef
Statsforvalteren i Oslo og Viken
fmbuhss@statsforvalteren.no975 66 672
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Prosjektgruppen:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Anita Borgeleder av prosjektgruppen, vannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Knut Bjørnskau
Nordre Follo kommune
knut.bjornskau@nordrefollo.kommune.no911 46 797 / 909 39 404
Trygve Sørbø Kvarme
Ås kommune
trygve.sorbo.kvarme@as.kommune.no975 13 254
Reidun Isachsen
Nesodden kommune
reidun.isachsen@nesodden.kommune.no975 60 041
Odd Henning Unhjem
Frogn kommune
odd.unhjem@frogn.kommune.no415 31 342
Terje Laskemoen
Oslo kommune
terje.laskemoen@bym.oslo.kommune.no948 59 814
Arne Ivar Sletnes
Follo landbrukskontor
arne.ivar.sletnes@as.kommune.no64 96 20 81 / 997 41 422
Erik Wetlesen
Akershus bondelag
erik.wetlesen@gmail.com414 42 044
Håvard Hornnæs
Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavdelingen
fmoshho@statsforvalteren.no69 24 71 25 / 908 88 078
Estrella Fernandez
Viken fylkeskommune
estrellaf@viken.no22 05 56 45 / 969 61 296
Elisabeth Emilie Syse
Statens vegvesen
elisabeth.syse@vegvesen.no400 18 199
Temagruppe Biologi/limnologi:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Knut Bjørnskauleder av temagruppen,
Nordre Follo kommune
knut.bjornskau@nordrefollo.kommune.no911 46 797 / 909 39 404
Øystein Fure Mæhlum
Ås kommune
oysteinfure.maehlum@as.kommune.no457 21 792
Grethe Arnestad
Nordre Follo kommune
grethe.arnestad@nordrefollo.kommune.no915 98 478
Helene Meltzer
Nesodden kommune
helene.meltzer@nesodden.kommune.no415 64 639
Nasser Berhanu Mohammed
Frogn kommune
nasser.mohammed@frogn.kommune.no940 24 087
Toril Giske
Oslo kommune
toril.giske@vav.oslo.kommune.no23 44 04 12 / 901 79 700
Arne Ivar Sletnes
Follo landbrukskontor
arne.ivar.sletnes@as.kommune.no64 96 20 81 / 997 41 422
Håvard Hornnæs
Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavdelingen
fmoshho@statsforvalteren.no.no69 24 71 25 / 908 88 078
Estrella Fernandez
Viken fylkeskommune
estrellaf@viken.no22 05 56 45 / 969 61 296
Elisabeth Emilie Syse
Statens vegvesen
elisabeth.syse@vegvesen.no400 18 199
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Temagruppe Landbruk:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Arne Ivar Sletnesleder av temagruppen,
Follo landbrukskontor
arne.ivar.sletnes@as.kommune.no64 96 20 81 / 997 41 422
Bård Olav Kollerud
Follo landbrukskontor
bardolav.kollerud@as.kommune.no64 96 20 83 / 918 27 021
Maia Solberg Økland
Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen
masok@statsforvalteren.no32 26 69 61
Harald Grøv
Kråkstad og Ski Bondelag
hgrov@hotmail.com916 10 161
Erik Wetlesen
Ås Landbrukslag
erik.wetlesen@gmail.com414 42 044
Tor-Egil Holm
Nordre Follo kommune
tor-egil.holm@nordrefollo.kommune.no457 25 011
Tore Krogstad
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
tore.krogstad@nmbu.no67 23 18 50 / 915 55 453
Øyvind Akselsen
Norsk Landbruksrådgiving
oyvind.akselsen@nlr.no481 63 073
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
NavnStilling / stedE-postTelefon
Line Lid Brækkeleder av gruppen
Nordre Follo kommune
linelid.braekke@nordrefollo.kommune.no905 15 057
Andrea Borge
Nesodden kommune
andrea.borge@nesodden.kommune.no404 04 427
Hilde Bergheim Naustdal
Nordre Follo kommune
hilde.bergheim.naustdal@nordrefollo.kommune.no930 28 470
Helge Klevengen
Nordre Follo kommune
helge.klevengen@nordrefollo.kommune.no64 87 85 80 / 414 52 922 (privat mobil)
Karoline Dahl Myrstad
Ås kommune
karoline.myrstad@as.kommune.no976 87 809
Nasser Berhanu Mohammed
Frogn kommune
nasser.mohammed@frogn.kommune.no940 24 087
Anne Siri Haddeland
Oslo kommune
annesiri.haddeland@vav.oslo.kommune.no 23 43 72 63 / 906 32 285
Anita Borgevannområdeleder PURA
anita.borge@as.kommune.no64 96 20 86 / 971 70 864