Pollevann

Konsentrasjon av total fosfor, TP, for 2009 og 2010 mangler.

Last ned faktaark for Pollevann her.

Prøvetaking av innsjøene skjer månedlig fra mai til oktober.

TRP
TP
TRP
TP