Arkiv Nyheter

Viser treff 81-90 av 111
Nyheter

Møte med grunneiere rundt Østensjøvann vedr. igangsetting av prøvefiske i tilførselselver og i innsjøen

29.02.2012
Nyheter

Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

17.01.2012
Nyheter

PURA med presentasjon om erfaringer fra vannområdet på kurs hos Direktoratet for naturforvaltning

20.12.2011
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2008-2010

19.12.2011
Nyheter

Seminar hos Direktoratet for naturforvaltning 15.11.2011: Innlegg fra PURA og COWI vedr. innsjørestaurering i Østensjøvann

17.11.2011
Nyheter

Seminar for prosjektorganisasjonen 13.09.2011

13.10.2011
Nyheter

Fosforindeks-kalkulatoren vil bli et nyttig verktøy for å hindre forurensning fra landbruket!

29.06.2011
Nyheter

Åpent møte: ”Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde”

18.03.2011
Nyheter

Møte med Ren Marina 02.03.2011: Miljøarbeid i marinaer i indre Oslofjord

23.02.2011
Nyheter

PURA setter søkelyset på ulovlig massedeponering – effekter på vannmiljøet

23.02.2011