22.06.2017: Befaring med ad hoc-gruppe Båtseptik i indre Oslofjord

PURA ønsker å gå i bresjen for et forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Bunnebotn og Bunnefjorden. Ad hoc-gruppe Båtseptik har jobbet frem grunnlag for en politisk sak om forbud mot tømming av denne type utslipp i fjorden. Nesodden har allerede et forbud, nå ønsker også Ås, Frogn og Oppegård å innføre et forbud mot utslipp av båtseptik.

PURA har koordinert arbeidet i ad hoc-gruppen der det har sittet representanter fra eierkommunene, Oslofjordens Friluftsråd og Ren Marina. En felles politisk sak er på beddingen og for å bli orientert om eksisterende anlegg i indre Oslofjord bega deler av ad hoc-gruppen seg ut på båttur 22. juni. Her deltok Ås kommune, Oppegård kommune, Oslofjordens Friluftsråd og PURA. Vi besøkte tre eksisterende mottak for septik fra fritidsbåter: Bestumkilen (Oslo), Oksval (Nesodden) og Paddehavet (Oslo).

Det mest tiltalende anlegget fant vi i Paddehavet. Her er anlegget plassert på en flytebrygge med elektrisk belysning. Det er rent og pent, en redningsvest er festet til mottaket og en innretning for å hindre måker i å slå seg ned er montert. Dette mottaket kan være en inspirasjon for en eventuell etablering av mottak i PURA!

En stor takk til kaptein på båten fra Frognerkilen Marina som loset oss trygt igjennom dagen i sin båt.