Greverudbekken

Total reaktiv fosfor, TRP, mangler for 2014 og 2015.

I juli 2022 ble total fosfor målt noe lavere enn total reaktivt fosfor. Resultatet ble sjekket med reanalyse, og var innenfor måleusikkerhet.

Last ned faktaark for Greverudbekken her.

TRP
TP
TRP
TP