31.05.2017: Felles møte og befaring med temagruppe Landbruk i Morsa

Temagruppe Landbruk i Morsa og PURA arrangerte et felles møte i Son med påfølgende befaring i Stamnesbekken 31.05.2017. I fellesmøtet fikk vi en orientering om sjøørettbekker i nærområdet ved Erik Røhne, NJFF. Terje Wivestad fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterte om betydning av sjøørettbekkene, utfordringer og forvaltning. Trude Myhre, WWF, orienterte om skogvegetasjon langs vassdrag og biologisk mangfold. Arrangementet samlet til sammen 19 vitebegjærlige og entusiastiske deltakere. Noen bilder fra befaringen (fotos: Lars Martin Julseth):