Arkiv Aktiviteter

Viser treff 61-70 av 201
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

29.03.2017
Nyheter

Møte med politikere på Stortinget 21.03.2017

21.03.2017
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

16.03.2017
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

21.02.2017
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar: Brukerinteresser

10.01.2017
Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA for vannområde Glomma med Grensevassdragene

24.11.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016

22.09.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

05.09.2016
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

20.06.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

30.05.2016