Arkiv Aktiviteter

Viser treff 61-70 av 199
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

16.03.2017
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

21.02.2017
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar: Brukerinteresser

10.01.2017
Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA for vannområde Glomma med Grensevassdragene

24.11.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016

22.09.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

05.09.2016
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

20.06.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

30.05.2016
Nyheter

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

02.05.2016
Nyheter

Faktaark for PURAs tiltaksområder

28.04.2016