Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

Initiativtakere fra Oppegård Vel og Forum for Natur og Friluftsliv i Oppegård ønsker å dra i gang forumet Gjersjøvassdragets Venner. Hensikten er å fremme Gjersjøvassdragets vannkvalitet, biologiske mangfold, dets visuelle opplevelse og kulturhistoriske verdier. 28.03.2017 ble det holdt et idémøte for etablering av forumet. PURA var invitert for å holde en presentasjon om vannområdets arbeid. Se presentasjonen her. Vi ønsker lykke til med etablering av og videre arbeid i dette viktige forumet!