Arkiv Aktiviteter

Viser treff 11-20 av 199
Møtereferat

ANDRE MØTER

19.04.2022
Nyheter

Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

07.04.2022
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

04.04.2022
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2021

03.03.2022
Nyheter

Trendrapporter for Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget

01.03.2022
Nyheter

Strategihåndbok i tiltaksgjennomføring

01.03.2022
Nyheter

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

01.03.2022
Nyheter

Hvordan har egentlig utviklingen i vannkvalitet i PURA vært fra 2012?

23.02.2022
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 01.12.2021: Strategihåndbok og tiltaksplan Oslofjorden

01.12.2021
Nyheter

Båtseptikmottaket i Bunnefjorden offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

21.06.2021