Arkiv Aktiviteter

Viser treff 11-20 av 174
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

28.01.2019
Nyheter

Informasjonstavle om PURA ved gang- og sykkelstien mellom Holstad og Ski

18.12.2018
Toppsak PURA

Erosjonsreduserende tiltak i Skibekken

08.11.2018
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

16.10.2018
Nyheter

Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

25.09.2018
Nyheter

PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

14.09.2018
Nyheter

Oppegård kommune arrangerte åpent møte om Kolbotnvann 29.08.2018

23.08.2018
Nyheter

Nytt prosjekt: Fangdammer i PURA

14.06.2018
Nyheter

Vegetasjonspleie langs vassdrag – befaring 29. mai

22.05.2018
Nyheter

Bilder fra PURAs jubileumsseminar på Ingierstrand Bad Restaurant 08.05.2018

11.05.2018