Arkiv Aktiviteter

Viser treff 11-20 av 189
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

15.02.2021
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

29.01.2021
Nyheter

God nyhet: Båtseptikmottak på plass!

20.01.2021
Møtereferat

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

15.01.2021
Seminarer og presentasjoner

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

26.11.2020
Toppsak PURA

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

04.06.2020
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2019

19.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

11.03.2020
Seminarer og presentasjoner

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

26.02.2020
Nyheter

NIBIO har utarbeidet «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma – avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene»

17.02.2020