Arkiv Aktiviteter

Viser treff 11-20 av 201
Nyheter

PURA holdt innlegg på Osloregionens BEST-konferanse 2022

09.06.2022
Møtereferat

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

25.05.2022
Nyheter

Årets utfiske i Østensjøvann er gjennomført

16.05.2022
Møtereferat

ANDRE MØTER

19.04.2022
Nyheter

Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

07.04.2022
Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2021

03.03.2022
Nyheter

Trendrapporter for Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget

01.03.2022
Nyheter

Strategihåndbok i tiltaksgjennomføring

01.03.2022
Nyheter

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

01.03.2022
Nyheter

Hvordan har egentlig utviklingen i vannkvalitet i PURA vært fra 2012?

23.02.2022