Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. PURA foretar derfor våren og sommeren 2017 en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i eierkommunene. Runden startet i Ås kommunestyre 15.03.2017. Her er mange politikere opptatt av Årungen, men også de øvrige tiltaksområdene i Ås fikk behørig oppmerksomhet. Her kan du laste ned PURAs presentasjon.