Presentasjon av PURA i Nesodden kommunestyre 31.05.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. PURA foretar derfor våren og sommeren 2017 en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i eierkommunene. 31.05.2017 var turen kommet til Nesodden kommunestyre. Her kan du laste ned presentasjonen.