Presentasjon av PURA for Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune 05.09.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor foretar PURA nå en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i eierkommunene. 05.09.2017 var turen kommet til Utvalg for miljø og plan i Oppegård. Her kan du laste ned presentasjonen.