Arkiv Aktiviteter

Viser treff 51-60 av 184
PURAs presentasjoner

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

05.09.2016
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

20.06.2016
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

30.05.2016
Nyheter

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

02.05.2016
Nyheter

Faktaark for PURAs tiltaksområder

28.04.2016
Nyheter

Prosjekt Østensjøvann

23.01.2016
Seminarer og presentasjoner

Avsluttende informasjonsmøte for prosjekt Østensjøvann

23.11.2015
PURAs presentasjoner

Presentasjon for vannområdet Glomma Sør

23.11.2015
Seminarer

Workshop 15.09.2015: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

16.09.2015
Nyheter

Workshop: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

15.09.2015