Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 – viktig brev fra vannregionmyndigheten

Vannregionmyndigheten for vannregion 1, Østfold fylkeskommune, har forfattet et brev til regionens kommuner. Her understrekes viktigheten av å fortsette arbeidet i vannområdene frem til planperiodenes avslutning i 2033. Det vises blant annet til en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), der vannregion 1 scorer høyt på undersøkelser om opplevd forankring og samordning i arbeidet etter vannforskriften. Det antas at dette skyldes godt organiserte vannområder med dedikerte prosjektledere / daglige ledere. Les brevet her.