Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2014

Kan vi ane en forbedring i vannkvaliteten i PURA? Årsrapporten for vannkvalitetsovervåking i 2014 kan kanskje tyde på det.
Den viser at vi i syv av våre tiltaksområder har økologisk tilstand god (økning fra to i 2013), i fem er tilstanden moderat (mot ti i 2013), i fire er den dårlig (ingen dårlige i 2013). I 2014 var ingen tiltaksområder i moderat til dårlig tilstand, og ingen i svært dårlig tilstand (det var to av hver av disse i 2013). Les mer om resultatet av overvåkingen for 2014 i årsrapporten.
Denne finnes både i en kortversjon og en fullstendig versjon. Kortversjonen i bla-vennlig versjon finner du her. pdf-fil finner du her.

Den fullstendige versjonen finner du som pdf-fil her.