Revidert tiltaksanalyse for PURA

PURA har revidert sin tiltaksanalyse fra 2009. Den nye reviderte tiltaksanalysen gjelder for årene 2016 til 2021 og viser tilstanden i vannområdet, mål for vannkvalitet og tiltak som skal gjennomføres. Tiltaksanalysen består av en tekst-del og en tabell som viser tiltak med kostnader. Her kan du laste ned tekstdelen. Her kan du laste ned grunnlagstabellen/tiltakstabellen (forstørr 400 % for å lese grunnlagstabellen).