Nytt kart over PURA

Det er blitt gjort noen justeringer i vannområdet PURA: Det tidligere begrepet vannforekomster er byttet ut med begrepet tiltaksområde. Noen av grensene mellom tiltaksområdene er justert og noen tiltaksområder har fått splittet opp sitt areal i flere vannforekomster (etter Vann-netts definisjon). Her kan du laste ned det nye kartet over tiltaksområdene i PURA. Her kan du laste ned et notat som redegjør for hvilke justeringer som er gjort.