Årsmelding for PURA 2014

Årsmeldingen for PURA 2014 er nå klar. Denne viser året 2014 for prosjektorganisasjonen i PURA: Deltakelse fra eierkommunene, aktivitet i prosjektorganisasjonen, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Last ned årsmeldingen her.