Vegetasjonspleie langs vassdrag – befaring 29. mai

PURA i samarbeid med Follo landbrukskontor arrangerte 15.03.2018 et seminar om pleie av vegetasjon langs vassdrag i jordbruksområder. Hensikten var å informere om hva forskningen sier om kantsonens mange funksjoner og hvordan kantsonen langs vassdrag kan utformes og skjøttes på best mulig måte. Mer informasjon på www.pura.no under «Aktiviteter» og «Seminarer og presentasjoner».

Vi fulgte opp seminaret med en befaring langs Grytelandsbekken/Skuterudbekken 29.05.2018. Medarrangører var Ås Landbrukslag og Kråkstad og Ski Bondelag. I meget varmt og tørt vær foretok vi en markvandring langs bekken og drøftet hva som kan være riktig og god skjøtsel i praksis.

Som en erfaringssammenstilling etter innendørs samling og befaring vil nå en brosjyre utarbeides for gunstig pleie av kantsoner. Denne vil publiseres på www.pura.no og vil også bli sendt til søkere av produksjonstilskudd.

Se bilder fra befaringen 29. mai under.