Program

  • Ordføreren ønsket velkommen
  • Status, utfordringer og planer fremover, ved planleder Stig Bell, Oppegård kommune, UTE og forsker ph.d. Sigrid Haande, NIVA (Norsk institutt for vannforskning)
  • Spørsmål og svar

Kommunen skal opprette en referansegruppe for Kolbotnvann og deltakerne på møtet kan melde sin interesse for å sitte i denne gruppen.

kommunens hjemmeside er det lagt ut litt informasjon om forurensningssituasjonen i Kolbotnvann. Se også PURAs faktaark for Kolbotnvann her.

Østlandets Blads streamet møtet og sendingen kan sees på deres nettside oblad.no