Nytt prosjekt: Fangdammer i PURA

PURA finansierer et prosjekt der oppfølging av eksisterende fangdammer settes i fokus!

Fangdammene utgjør et viktig tiltak for å redusere fosforavrenning til våre vassdrag, og jevnlig vedlikehold av disse er avgjørende for at de skal fungere godt. Follo landbrukskontor vil nå benytte sin kompetanse i et prosjekt der følgende skal gjennomføres:
– kontakt med grunneier/bruker
– feltarbeid med registrering av fangdammens tilstand – dokumentere med bilder og registreringsskjema
– gi tilbud om å utarbeide SMIL-søknad med planbeskrivelse mm.

Det er totalt 32 fangdammer i Follo, etablert i årene 1997-2014. Arbeidet med oppfølging og utarbeidelse av planer for vedlikehold av disse starter sommeren 2018 og avsluttes i 2019.

 

Foto: Follo landbrukskontor