Brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag utarbeidet av PURA

I samarbeid med Follo landbrukskontor og NIBIO har PURA utarbeidet en brosjyre om vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag i jordbruksområder. Hensikten med brosjyren er å gi grunneiere og brukere gode råd for pleie av den naturlige planteveksten i sonen mellom jordbruksareal og vannstreng. Her kan du laste ned brosjyren som pdf. Her kan du laste ned en bla-vennlig flashpaper-utgave.