PURA deltok 05.09.2018 på møte med klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

Det var vannområdeleder i vannområde Horten-Larvik som hadde tatt initiativet til møtet, og de øvrige som deltok var Renere Oslofjord, Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, ordfører i Færder kommune og Miljødirektoratet. Temaet var ny helhetlig plan for Oslofjorden. Ola Elvestuen ønsket innspill på innhold. PURA spilte blant annet inn behovet for et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter.

Det vil bli arrangert en innspillskonferanse i regi av Miljødirektoratet 19.11.2018 i Oslo. Her vil brukere av fjorden inviteres til å innspill til planen. Kunnskap skal legges på bordet og utfordringer skal konkretiseres. Innspillene fra deltakerne blir viktige grunnlag for den videre organiseringen av arbeidet med planen.

PURA ønsker planen velkommen! Den vil bli et viktig verktøy for tiltaksgjennomføring i den marine delen av vårt vannområde.

Se kildebildet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
foto: venstre.no