Sluttbefaring langs Skibekken 06.06.2019

Befaring i Skibekken ble gjennomført med godt oppmøte fra grunneiere, brukere/entreprenører, Ski og Ås kommuner, Fylkesmannen, Follo landbrukskontor og PURA. Anita Borge og Lars Martin Julseth orienterte om prosjektet og tiltakene som er gjennomført. Det ble en god drøfting om utfordringer og effekter i en bekk med sterkt varierende vannføring og mye overvann fra tettstedsområder.
Erfaringene fra dette prosjektet tas med til et lignende prosjekt for Skuterudbekken/Grytelandsbekken, som renner inn i Østensjøvann fra sør.

Østlandets blad dekket begivenheten, se artikkelen her.
Se beskrivelsen av prosjektet her.

Bilder fra befaringen (fotos: Lars Martin Julseth):