Båtseptikmottaket snart klart til bruk, – offisiell åpning 21. juni

Båtseptikmottaket ved Nesset innerst i Bunnefjorden er snart ferdigstilt og dermed snart klart for bruk. I løpet av april vil nettselskapet føre frem strøm, elektriker vil koble opp pumpen og lys blir installert. Pumpeslangen monteres på plass, det skal testes om pumpen virker, – og vipps: Vi har et splitter nytt mottaksanlegg for båtseptik i vårt vannområde! Dette vil være et viktig løft for vannkvaliteten i fjorden. Samtlige eierkommuner i PURA har politiske vedtak om forbud mot septiktømming fra fritidsbåter forankret i forskrift. Vannområdet har drevet prosessen fra oppstart til sluttføring sammen med kommunene. Ås kommune har stått for byggingen av anlegget.

Det vil jobbes frem informasjonsskilt som skal plasseres ved mottaket. Her skal det informeres om rent praktiske ting, samtidig som vi ønsker å få frem viktigheten av å benytte anlegget, miljøgevinster osv.

På grunn av korona-situasjonen har vi utsatt den offisielle åpningen fra begynnelsen av mai til 21. juni 2021 kl. 09.30. Da kommer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn! Åpningen av mottaksanlegget vil passe perfekt inn i oppfølgingen av «Helhetlig plan for Oslofjorden».

Bildene under viser mottaket slik det fremsto 20. april, i fint vårvær. Flytebryggen er allerede i bruk som fiskeplass for stang-fiskere!

Bro fra land mot flytebryggen:

Selve mottaket:

 

Bruksanvisning (klikk på bildet for forstørrelse):