Båtseptikmottaket er klart til bruk, – offisiell åpning 21. juni

Båtseptikmottaket ved Nesset innerst i Bunnefjorden er ferdigstilt og dermed klart for bruk. I løpet av april har nettselskapet ført frem strøm, elektriker har koblet opp pumpen og lys er installert. Pumpeslangen er montert på plass, det er testet om pumpen virker, – og vipps: Vi har et splitter nytt mottaksanlegg for båtseptik i vårt vannområde! Dette vil være et viktig løft for vannkvaliteten i fjorden. Samtlige eierkommuner i PURA har politiske vedtak om forbud mot septiktømming fra fritidsbåter forankret i forskrift. Vannområdet har drevet prosessen fra oppstart til sluttføring sammen med kommunene. Ås kommune har stått for byggingen av anlegget.

Det er plassert ut informasjon ved pumpen. Her informeres det om rent praktiske ting, om viktigheten av å benytte anlegget, miljøgevinster osv. PURA vil også i samarbeid med Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord sette opp en informasjonstavle på land, som gir en bredere informasjon om viktigheten av denne type mottak.

På grunn av korona-situasjonen har vi utsatt den offisielle åpningen fra begynnelsen av mai til 21. juni 2021 kl. 09.30. Da kommer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn! Åpningen av mottaksanlegget vil passe perfekt inn i oppfølgingen av «Helhetlig plan for Oslofjorden».

Bildene under viser mottaket slik det fremsto 20. april, i fint vårvær. Flytebryggen er allerede i bruk som fiskeplass og båtplass for kiosk-besøkere!

Bro fra land mot flytebryggen:

Selve mottaket:

 

Bruksanvisning (klikk på bildet for forstørrelse):