Fangdam-prosjektet avsluttet – et løft for vannkvaliteten!

Fangdam-prosjektet i PURA er nå avsluttet. Av de 15 fangdammene som ble vurdert fikk 12 gratis plan for rensk/oppgradering. 3 dammer hadde ikke behov for rensk.

Hovedfokus i prosjektet var å sjekke status på sedimentasjonsgropene til dammene. Dersom disse var fulle av jord/slam ble det foreslått tiltak for å tømme disse. Her fikk eier/leier tilbud om gratis plan, kart og kostnadsoverslag til bruk ved søknad om SMIL-tilskudd. Alle som ble kontaktet var positive til dette.

Virkeligheten ute i terrenget viste at det var absolutt nødvendig å renske opp i en god del vegetasjonssoner også. Dette ble tatt med i planleggingen i nært samarbeid med eier/leier i de søknadene som ble utarbeidet.

En stor takk til Follo landbrukskontor ved Tormod Solem som gjennomførte prosjektet med økonomisk bistand fra PURA.

 

 

Foto: Follo landbrukskontor