Faktaark om hvordan man kan hjelpe insektene og vannmiljøet, – og honnør til PURAs bønder

Vannområdene Øyeren, Hurdalsvassdraget/Vorma og Leira-Nitelva har i samarbeid utarbeidet faktaarket «Landbruket kan hjelpe insektene og vannmiljøet». Her beskrives utfordringen med tilbakegangen av insekter i hele verden, og hvordan man lokalt kan bidra til å redusere denne tilbakegangen. Ved å blande inn pollinatorvennlige frøblandinger ved etablering av vegetasjonssoner langs vassdrag eller i grasdekte vannveier hjelper man insektene i tillegg til å redusere tap av jord og fosfor. Økonomisk vil dette også gi en gevinst: Tiltaket er tilskuddsberettiget gjennom Regionalt miljøprogram. Brosjyren gir tips til frøblandinger og oversikt over de økonomiske gevinstene ved å benytte disse. Les brosjyren her.

I PURA viser svært mange bønder en stor interesse for pollinatorvennlige frøblandinger, og Follo landbrukskontor kan fortelle om en rekke henvendelser fra grunneiere og brukere om såing. Vegetasjonssoner og dråg får denne sommeren et gunstig innslag av blomster og planter som insektene kan dra god nytte av. Her har bondenæringen svingt seg raskt! Vannområdet gleder seg over at i tillegg til å slå et slag for insektene øker nå bøndene tiltaksgjennomføringen med ytterligere etablering av effektive dråg og vegetasjonssoner.