Arkiv: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

Presentasjon av PURA i Ski kommunestyre 27.09.2017

Presentasjon av PURA for Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune 05.09.2017

Presentasjon av PURA for Akershus fylkeskommune

Presentasjon av PURA i Nesodden kommunestyre 31.05.2017

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

PURA-seminar: Brukerinteresser

Presentasjon av PURA for vannområde Glomma med Grensevassdragene

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016