Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor foretar PURA nå en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i eierkommunene. Den siste kommunen på besøksrunden var Frogn. 16.10.2017 presenterte PURA sitt arbeid for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker. Her kan du laste ned presentasjonen.