Arkiv: Seminarer og presentasjoner

Internt PURA-seminar 14.02.2019

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

Presentasjon av PURA i Ski kommunestyre 27.09.2017

Presentasjon av PURA for Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune 05.09.2017

Presentasjon av PURA for Akershus fylkeskommune

Presentasjon av PURA i Nesodden kommunestyre 31.05.2017

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017