Arkiv: Seminarer og presentasjoner

Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

Fagtreff: «Fremtidens landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?» 10.03.2020 på Folkvang, Frogn

Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

Internt PURA-seminar 14.02.2019

PURAs jubileumsseminar 08.05.2018

Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

Presentasjon av PURA for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune

Presentasjon av PURA i Ski kommunestyre 27.09.2017

Presentasjon av PURA for Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune 05.09.2017

Presentasjon av PURA for Akershus fylkeskommune