Presentasjon av PURA i Ski kommunestyre 27.09.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor foretar PURA nå en informasjonsrunde i kommunestyrer og utvalg i eierkommunene. 27.09.2017 var turen kommet til kommunestyret i Ski. Her kan du laste ned presentasjonen.